GALİÇYA CEPHESİ1914 yılında savaş başlayınca Ruslar Galiçya'yı işgal ettiler. 1915
yılında Almanlarca takviye edilen müttefik güçler, Rusları mağlup ederek
tekrar Galiçya'yı ele geçirdiler. 1917 yılı Temmuzunda Ruslar
Galiçya'da tekrar taarruza geçtiler. Başlangıçta hızla ilerleyen Rus
birlikleri, on gün sonra duraklayarak geri çekildiler. I. Dünya
Savaşı'nda Macaristan'ın kuzeydoğusuna düşen Galiçya (Lehistan)
bölgesinde bir Osmanlı Kolordusu Alman, Macar ve Avusturya kuvvetleriyle
birlikte Ruslara karşı savaştı.

kaynak : ******.net